Nghiệp Vụ Buồng

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BUỒNG VÀ QUẢN TRỊ LƯU TRÚ Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn: bộ phận buồng là một trong những bộ phận chủ yếu mang lại doanh thu cho khách sạn. Theo thống kê ở Việt Nam, bộ phận buồng chiếm 60% tổng doanh thu của khách sạn, mang lại…

Nghiệp Vụ Lễ Tân

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LỄ TÂN VÀ QUẢN TRỊ TIỀN SẢNH Thông qua khóa học đào tạo nghiệp vụ lễ tân khách sạn Đà Nẵng bạn sẽ nhìn được là một nhân viên lễ tân là người đầu tiên và cuối cùng đại diện cho khách sạn để chào đón, tiếp xúc, phục…

Bếp trưởng bếp Bánh

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH Đến với khóa học đào tạo nghề bếp trưởng bếp bánh tại Đà Nẵng Hội An, qua đó bạn có thể hiểu rằng để chế biến bánh mỳ, bánh ngọt và các món tráng miệng Âu là một bộ phận kỹ thuật chế biến không thể thiếu…

Nghiệp vụ Lễ tân

QUẢN TRỊ TIỀN SẢNH 1.Giới thiệu             Nhân viên lễ tân là người đầu tiên và cuối cùng đại diện cho khách sạn để chào đón, tiếp xúc, phục vụ và đưa tiễn khách, đóng vai trò rất quan trọng  trong việc giới thiệu quảng bá khách sạn, thu hút và lưu giữ khách. Do…